Tegemoetkomingen Diabetes

1. Zorgtraject Diabetes

Een zorgtraject (ZTJ) organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Door het ondertekenen van een contract voor 4 jaar wordt een verbintenis aangegaan tussen de arts, de patiënten de specialist.

  Zorgtraject zelfzorg en educatie Zorgtraject Diabetes
Wie

Diabetes Mellitus type II

1 inspuiting/dag

Diabetes Mellitus type II

1-2 inspuitingen/dag

Voorwaarden

2x / jaar naar arts
1x / jaar naar specialist

Openen van Globaal Medisch Dossier

Registratie van:

- BMI
- Bloeddruk
- HbA1c
- LDL-cholesterol

Voordelen patiënt Geen remgeld bij huisarts.
Gratis zelfzorgmateriaal.
Remgeld bij consultaties diëtiste. (x2)
Remgeld bij consultatie podoloog
Educatie door huisarts  Educatie door diabeteseducator
 Voordelen arts Betere opvolging en zorgkwaliteit.
Betere samenwerking met andere zorgverstrekkers.
Forfait van 80€ per patiënt per jaar.
 Hoe Contract patiënt-arts-specialist.
Kopie naar mutualiteit (start bij ontvangst).
Voorschrift voor gratis educatie.
Aflevering v/h materiaal in één keer.
 Materiaal 1 glucosemeter/3jaar
100strips/jaar
100lancetten/jaar
OF
Maintenance-kit
1 glucosemeter/3jaar
150strips/6 maanden
100lancetten/6 maanden
OF
Maintenance-kit
 Voorschrift

"Programma educatie en zelfzorg"

geen attest zorgeducator voor glucosemeter

"Zorgtraject diabetes" of "ZTD"

Attest zorgeducator voor glucosemeter

Opmerkingen:

  1. Het remgeldvoordeel geldt momenteel enkel bij de arts die het contract heeft ondertekend. Het is dus niet van toepassing bij vervangende huisartsen (in geval van vakantie of wachtdiensten), noch van toepassing op collega’s van eenzelfde groepspraktijk.
  2. Het remgeldvoordeel is enkel van toepassing op raadplegingen en dus niet bij huisbezoeken.
  3. De patiënt kan het contract niet vroegtijdig beëindigen. De arts kan dit wel doen indien de patiënt zich niet aan de afspraken houdt

2. Diabetesconventie

De diabetesconventie omvat een overeenkomst tussen een ziekenhuis en het RIZIV. De huisarts speelt enkel een rol voor patiënten gecategoriseerd in groep 3A. Deze groep bestaat uit patiënten met meer dan 2 inspuitingen per dag. Ze moeten beschikken over een GMD en een diabetespas. Minstens 2 x per jaar dient de huisarts het behandelingsplan te overlopen tijdens een consultatie.

3. Diabetespas

  Diabetespas
Wie In principe iedereen met diabetes, voornamelijk Diabetes Mellitus type II
Voorwaarden Globaal Medisch Dossier
Voordelen patiênt

Boekje met nuttige informatie.

Gedeeltelijke terugbetaling bij podoloog.

Gedeeltelijke terugbetaing bij erkende diëtist.

Voordelen arts

Communicatiemiddel tussen verschillende zorgverleners.

Per patiënt en per jaar een honorarium van 17,93€

Hoe

Aanvraagformulier bekomen via huisarts en indienen bij mutaliteit.

Voorschrift nodig voor de terugbetaalde prestaties van podoloog en diëtist

4. Cumuleerbaarheid

Zorgtraject Diabetes en diabetesconventie zijn niet cumuleerbaar.