Pijnstillers

 

Voorwaarden terugbetaling

Er is een tegemoetkoming van 20% voor chronische pijnpatiënten voor bepaalde analgetica. Enkel de analgetica waarvan de prijs per DDD (Defined Daily Dose, in dit geval 3 g paracetamol per dag) niet hoger is dan 1,20 euro zijn opgenomen in de lijst. Het bedrag van de pijnstillers dat de patiënt zelf nog moet betalen, komt in aanmerking voor de maximumfactuur.

De huisarts vult een “kennisgeving” in die aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit word opgestuurd (= aanvraag voor een machtiging)

De adviserend geneesheer levert een machtiging af aan de patiënt. Deze moet die machtiging samen met het voorschrift aan de apotheker tonen om de tegemoetkoming te krijgen.

 

De machtiging wordt toegekend indien de patiënt aan volgende voorwaarden voldoet:

De rechthebbende lijdt aan een chronische aandoening die chronische pijn veroorzaakt (pijn die, na een optimale curatieve behandeling, aanhoudt gedurende minstens drie maanden of aanhoudt na de curatieve behandeling van een ziektebeeld van maligne chronische pijn) van het volgende type: kankerpijn, chronische artritis/artrosepijn, neurogene of neuropatische pijn van centrale of perifere oorsprong (inbegrepen multiple sclerose), perifere vasculaire pijn, postchirurgische pijn (inbegrepen fantoompijn), fibromyalgie.


Op de website van het RIZIV vindt u de bijgewerkte lijst.