Geldig voorschrift

Het geneesmiddelenvoorschrift

 1. Algemeen

 2. Voorwaarden betreffende het geneesmiddelenvoorschrift

 3. Verplichte algemene vermeldingen op het voorschrift

 4. Bijkomende vereisten voor slaap- en verdovende middelen en psychotrope stoffen

 5. Voorwaarden voor terugbetaling

 6. Nog enkele specifieke gevallen

 

1. Algemeen

Juridisch gezien moet het geneesmiddelenvoorschrift voldoen aan een aantal eisen qua inhoud en vorm. De verschillende bepalingen aangaande het medisch voorschrift liggen verspreid in verscheidene Koninklijke Besluiten.

 • KB 31/05/1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten (art. 14, 15 en 30)
 • Besluit van de Regent van 6/02/1946 houdende reglement op het bewaren en het verkopen van gifstoffen (art. 3)
 • KB van 31/12/1930 omtrent de handel in slaap- en verdovende middelen (art. 19) en het KB van 22 januari 1998 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen (art. 10)
 • KB 10/08/2005

Deze wettelijke bepalingen zijn maatregelen om de authenticiteit van het voorschrift en de veiligheid van de patiënt te waarborgen.

Het voorschrift geeft zekerheid aan de patiënt en de apotheker dat het geneesmiddel werd voorgeschreven door een bevoegd persoon en biedt alle betrokkenen de nodige garanties qua verantwoordelijkheden.

2. Voorwaarden betreffende het geneesmiddelenvoorschrift:

(KB 8/09/1994)

 • op wit papier worden afgedrukt
 • 10,5 cm bij 20 cm meten
 • de volgende gegevens i.v.m. de voorschrijvende geneesheer bevatten:
  • zijn RIZIV-nummer in cijfers en streepjescode(1)
  • zijn naam en zijn voornaam (2)
 • het voorschrift blijft in aanmerking komen voor tussenkomst van de ziekte- en invaliditeitsverzekering tot het einde van de derde kalendermaand die volgt op:
  • ofwel de datum van voorschrijven (6)
  • ofwel de datum waarop de geneesheer het voorschrift wenst afgeleverd te zien, indien deze vermelding is hernomen (7)
 • dit voorschrift moet ook gebruikt worden voor het voorschrijven van medische voeding en medische hulpmiddelen als de apotheker die aflevert.

Opmerking: voor niet door het RIZIV terugbetaalde geneesmiddelen zijn de normen van vorm, formaat en barcode niet van toepassing.

3. Verplichte algemene vermeldingen op het voorschrift:

 • de naam en de voornaam van de patiënt voluit (3)
 • de details van de voorgeschreven producten – de dosis, de grootte van de verpakking, de posologie, de vermelding baby of kind indien nodig (4)
 • artsenstempel  met naam, voornaam, adres en RIZIV-identificatienummer (5)
 • eigenhandig dateren en ondertekenen (6)
 • indien de bedoelde dosis hoger is dan de dagdosis, wordt deze voluit geschreven en vergezeld van een handtekening.

* De voorschrijvende arts kan zowel een geneesheer, veearts als tandarts zijn.
** De automatisering (afdrukken) van de voorschriften sluit niet uit dat de stempel eigenhandig moet aangebracht worden. Om dit te wijzigen is er een wetswijziging nodig.

4. Bijkomende vereisten voor slaap- en verdovende middelen en psychotrope stoffen:

(KB 31/12/1930, KB 22/01/1998)

 • Deze worden eigenhandig voorgeschreven, gedagtekend en ondertekend.
 • De dosis en de verpakkingsgrootte wordt voluit geschreven. 
 • Indien gewenst te hernieuwen, dient eveneens het aantal en de termijn van hernieuwing voluit geschreven te worden.

5. Voorwaarden voor terugbetaling

 • De patiënt betaalt slechts het remgeld op de afgeleverde geneesmiddelen indien alle voorwaarden zijn voldaan. Het is de verantwoordelijkheid van de arts om deze voorwaarden na te gaan.
 • Het voorschrift is geldig voor terugbetaling tot het einde van de derde kalendermaand volgend op de voorgeschreven datum.
 • Indien de arts een datum invult in het tweede datumvakje, is er geen verzekeringstegemoetkoming als het voorschrift afgeleverd werd vóór deze datum. In dit geval is het voorschrift dus maar geldig voor terugbetaling tot het einde van de derde kalendermaand volgend op de tweede datum. (RIZIV Omzendbrief 2007/016 dd. 12-12-2007)
 • Per voorschrift wordt slecht één verpakking van eenzelfde specialiteit terugbetaald. Indien de patiënt meerdere verpakkingen vraagt, moeten dus verschillende voorschriften opgesteld worden om terugbetaling te bekomen.
 • De grootte van de doos dient dus steeds in detail gespecifieerd te worden.
  • Indien geen verpakkingsgrootte wordt vermeld, dient de apotheker de kleinste vergoedbare verpakking af te leveren.
  • Volgende vermeldingen zijn wettelijk incorrect: ‘GF’, ‘groot model’, ‘grootste’, …

Uitzonderingen op de regels voor terugbetaling:

 • Insulines: maximum 3000 eenheden per voorschrift (N.v.t voor de langwerkende insulines).
 • Insulinespuiten: 3 x 10 spuiten per voorschrift.
 • Terugbetaling van meerdere verpakkingen per voorschrift mits VOS mét vermelding van de posologie én de behandelingsduur (voor max. 3 maanden).

6. Nog enkele specifieke gevallen:

In volgende specifieke gevallen zijn bijkomende vermeldingen nodig, wil men terugbetaling bekomen.

 • Diabetesconventie: voorschrift is enkel geldig indien vermelding van ‘DC’.
 • Voorschrijven van een herhalingsvoorschrift (magistrale bereiding - repetendum) is enkel terugbetaald indien:
  • Voorgeschreven door dezelfde arts
  • Bestemd voor dezelfde patiënt
  • Vermelding van het magistrale volgnummer van de bereiding én de volledige identiteit van de apotheek waar de bereiding eerder werd afgeleverd. Kiest de patiënt een andere apotheker, dan kan deze zijn collega contacteren voor de gedetailleerde formule.